Miljöcertifiering

Som första företag  inom restaurang och catering i Nacka, är Skafferiet miljöcertifierad enligt Svensk Miljöbas, det är vi stolta över och det ger oss en extra skjuts att göra det vi kan för miljön!

  • Skafferiet arbetar för att verksamheten kring att ge våra kunder god och vällagad mat ska bidra till en hållbar utveckling på naturens villkor i förhållande till de lokala och ekonomiska förutsättningarna.
  • Skafferiets miljöarbete präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan.
  • Skafferiet ska följa och gärna överträffa miljölagstiftningen vilken utgör basen i vårt miljöarbete.
  • Skafferiets verksamhet ska vara fokuserat på miljön både intern och extern samt både för gäster och personal.